Vantaan Ladun ja Polun syyskokouksen päätökset

Vantaan Latu ja Polku ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin tiistaina 14.11.2023  Kansalaistoiminnan keskus Leinikin tiloissa. Kokoukseen osallistui 17 yhdistyksen jäsentä, joista 13 kokouspaikalla ja neljä etäyhteyden välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuija Luhta.

Tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Katso vuoden 2024 tapahtumakalenteri täältä.

Kokous päätti pitää myös ensi vuonna samat jäsenmaksut kuin vuonna 2023:
henkilöjäsenmaksu 26,00 €, perhejäsenmaksu 38,00 €, rinnakkaisjäsenmaksu 14,00 €, nuoriso- ja opiskelijajäsenmaksu 12,00 €.

Hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi päätettiin kuusi ja varajäsenten määräksi neljä.

Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Katriina NurkkaTimo Satoniitty ja Susanna Sihvo valittiin kahden vuoden jatkokaudelle 2024-2025. Muut hallituksen jäsenet ovat Helinä HeinoJenni Sipola ja Heikki Tidenberg.

Erovuorossa olleet hallituksen varajäsenet Ville HaavistoTimo Huhta ja Tuija Luhta valittiin jatkokaudella 2024-2025. Neljäs varajäsen on Anna Suutarla.

Toiminnantarkastajaksi kokous valitsi vuodeksi 2024 Helena Leppäsen ja hänen varahenkilökseen Tuomo Seppäsen.

Maarit Kylmäluoma valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtaja vuoden 2024, jonka jälkeen hänellä täyttyvät yhdistyksen sääntöjen sallimat enimmäisvuodet tehtävässä. Syyskokouksessa 2024 valitaan uusi puheenjohtaja vuosiksi 2025-2026.