Vantaan Ladun ja Polun syyskokouksen 2021 päätökset

Vantaan Latu ja Polku ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin maanantaina 15.11.2021 Kansalaistoiminnan keskus Leinikin tiloissa. Kokoukseen osallistui 16 yhdistyksen jäsentä, joista 15 kokouspaikalla ja yksi etäyhteyden kautta.

Tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.
Katso vuoden 2022 tapahtumakalenteri täältä.

Jäsenmaksut pidetään ennallaan ja ovat vuonna 2022: henkilöjäsenmaksu 24,00 €, perhejäsenmaksu 36,00 €, rinnakkaisjäsenmaksu 14,00 €, nuoriso- ja opiskelijajäsenmaksu 12,00 €, yhteisöhenkilö- jäsenmaksu 33,00 €.

Syyskokous valitsi Maarit Kylmäluoman jatkamaan hallituksen puheenjohtajana vuodet 2022-2023.

Hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi päätettiin kuusi ja varajäsenten määräksi neljä.

Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Katriina Nurkka, Timo Satoniitty ja Susanna Sihvo valittiin kahden vuoden jatkokaudelle 2022-2023. Muut hallituksen jäsenet ovat Helinä Heino, Jenni Sipola ja Heikki Tidenberg.

Erovuorossa olleet hallituksen varajäsenet Ville Haavisto ja Merja Rapeli valittiin jatkokaudelle 2022-2023. Uusiksi varajäseniksi valittiin Timo Huhta ja Tuija Luhta.

Toiminnantarkastajaksi kokous valitsi Helena Leppäsen ja hänen varahenkilökseen Tuomo Seppäsen.