Vantaan Ladun ja Polun syyskokouksen 2022 päätökset

Vantaan Latu ja Polku ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin tiistaina 15.11.2022 Kansalaistoiminnan keskus Leinikin tiloissa. Kokoukseen osallistui 16 yhdistyksen jäsentä, joista 13 kokouspaikalla ja kolme etäyhteyden välityksellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Peter Laurén.

Tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Katso vuoden 2023 tapahtumakalenteri täältä.

Vuoden 2023 jäsenmaksut päätettiin seuraavasti: henkilöjäsenmaksu 26,00 €, perhejäsenmaksu
38,00 €, rinnakkaisjäsenmaksu 14,00 €, nuoriso- ja opiskelijajäsenmaksu 12,00 €, yhteisöhenkilöjäsenmaksu 37,00 €.

Hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi päätettiin kuusi ja varajäsenten määräksi neljä.

Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Helinä HeinoJenni Sipola ja Heikki Tidenberg valittiin kahden vuoden jatkokaudelle 2023-2024. Muut hallituksen jäsenet ovat Katriina NurkkaTimo Satoniitty ja Susanna Sihvo.

Hallituksen uudeksi varajäseneksi valittiin Anna Suutarla vuosiksi 2023-2024. Muut varajäsenet ovat Ville Haavisto, Timo Huhta ja Tuija Luhta, joiden toimikausi on 2022-2023.

Toiminnantarkastajaksi kokous valitsi Helena Leppäsen ja hänen varahenkilökseen Tuomo Seppäsen.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Maarit Kylmäluoma (2022-2023).