Company Logo

Kirjautuminen

Muu toiminta

Vantaan Ladun syyskokouksen päätökset 2018

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin maanantaina 12.11.2018 Kansalaistoiminnan keskus Leinikin tiloissa. 

Tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 

Jäsenmaksut vuonna 2019: henkilöjäsenmaksu 23,00 €, perhejäsenmaksu 34,00 €, rinnakkaisjäsenmaksu 14,00 €, nuoriso- ja opiskelijajäsenmaksu 12,00 €, yhteisöhenkilöjäsenmaksu 27,00 €. 

Hallituksen varsinaisten jäsenten määrä pidetään ennallaan, seitsemänä. Erovuorossa olleista Helinä Heino ja Elina Kontturi valittiin kahden vuoden jatkokaudelle 2019-2020. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Heikki Tidenberg vuosiksi 2019-2020. Muut hallituksen jäsenet ovat Hannu Kerman, Jonas Kouvonkorpi, Katriina Nurkka ja Timo Satoniitty.    

Hallituksen varajäseniksi vuodeksi 2019 kokous valitsi Peter Laurénin ja Jarmo Sipiläisen. 

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Maarit Kylmäluoma. 

Toiminnantarkastajina jatkavat Antti Löytynoja (varahenkilö Johannes Ijas) ja Helena Leppänen (varahenkilö Merja Mikkonen). 

Yhdistyksen uudet säännöt hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti. Voimassa olevien sääntöjen mukaan niiden muuttamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joten sääntöuudistus käsitellään toisen kerran kevätkokouksessa 11.3.2019.

Kokous päätti muuttaa yhdistyksen nimeksi Vantaan Latu ja Polku ry.


Vantaan Ladun syyskokous 2018

Vantaan Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 12.11.2018 klo 18.30 Kansalaistoiminnan keskus Leinikin tiloissa, Leinikkitie 22, 01350 Vantaa (sisäänkäynti kadun puolelta, kaupan ja pizzerian välistä).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat

1.  Kokouksen avaus

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.  Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

5.  Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2019.

6.  Päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista sekä matkakulujen
     korvausperusteista.

7.  Määrätään jäsenmaksujen ja kannatusmaksujen suuruus vuodelle 2019.

8.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2019.

9.  Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (vähintään 6 ja enintään 10).

10. Valitaan hallituksen jäsenet vuosiksi 2019-2020 erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä vuodeksi 2019. 
      Erovuorossa ovat Helinä Heino, Elina Kontturi ja Hannele Lilja. Hallituksessa jatkavat Hannu Kerman, Jonas
      Kouvonkorpi, Katriina Nurkka ja Timo Satoniitty. Vuoden 2018 varajäsenet: Peter Laurén ja Jarmo Sipiläinen.

11. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet. 
     Toiminnantarkastajat vuonna 2018: Antti Löytynoja (Johannes Ijas) ja Helena Leppänen (Merja Mikkonen).

12. Nimetään tarpeellisiksi katsotut toimikunnat ja työryhmät.

13. Nimetään edustajat Suomen Latu ry:n kokouksiin ja heille varamiehet.

14. Päätetään, missä lehdissä yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan.

15. Käsitellään hallituksen ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi ja ehdotus yhdistyksen nimenmuutoksesta.  
      Nykyiset säännöt
      Ehdotus uusiksi säännöiksi
      Ehdotus uudeksi nimeksi: Vantaan Latu ja Polku ry

16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

17. Kokouksen päättäminen


Virallisen kokouksen jälkeen noin klo 19.30 jatkamme Vaikuta! -illan merkeissä. Saamme vieraaksi Suomen Ladun yhteiskuntasuhteiden asiantuntijan Anne Rautiaisen. Tilaisuus päättyy klo 21.00 mennessä.

Vantaan Latu tekee ulkoilun vaikuttamistyötä, ja Vaikuta! -ilta on suunniteltu erityisesti Suomen Ladun paikallisyhdistysten vaikuttamistyön avuksi ja iloksi. Vantaan kaupungilla on menossa mm. lähimetsien teemavuosi. Puhutaan paikalla olijoiden ulkoiluasioista, jo olemassa olevista ulkoilupaikoista, niiden kunnosta ja parannustarpeista. Mietitään, mistä voitaisiin vielä unelmoida ja kuinka unelmaa kohti voisi pyrkiä - yhteistyössä kaupungin kanssa.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa kaikki jäsenet!

Lisätietoja: Maarit Kylmäluoma, puh. 0400 811 570


 

IKILIIKKUJAT

Sinä Vantaan Ladun jäsen, jolla on vapaa-aikaa päivisin ja koet tärkeäksi auttaa ikääntyvien ulkoiluttamisessa, tule kävely-ystäväksi.

Tiedustelut: Hannu Kerman, puh. 0400 474 445, hannu.kerman[at]kolumbus.fi

Kiitos arvokkaasta vapaaehtoisuudestasi!


LODJAUS

Partiolaisten harrastama ja vuonna 2001 Suomeen rantautunut eräänlainen luontopolku. Lodjauksen juuret ulottuvat 1850-luvun Lounais-Englantiin, jossa ensimmäinen lodju piilotettiin dartmoorelaiseen maastoon. Dartmooren kansallispuistossa on noin 20000 lodjua, niiden johtolangoista on koottu lehtinen lodjaajien käyttöön.

Johtolangat

Lodjaus, lodju eli laatikko on piilotettu johonkin maastollisesti kiinnostavaan paikkaan, ja lodjua etsitään piilottajan antamien määritteiden, arvoituksien, runojen tai tarinoiden antamien johtolankojen perusteella. Näiden mukaan etsijä (lodjaaja) päättelee kartalta lodjun sijainnin.

Bisan hiisi

Lodju on näkyvällä paikalla oleva, keltapunaisella merkkausnauhalla sekä Vantaan Ladun logolla merkattu lodju, joka on  helposti tunnistettavissa. Nämä kahdeksan  lodjua ovat Bisan majan ympäristössä ja vaativat suunnistus- ja kartanlukutaitoa. Bisan hiisi -lodjausrastit on laadittu kaikkia liikkujia ajatellen. Ne ovat paikallaan ympärivuotisesti.

Varustus

Lodjauksen rasteilla tarvitset alueen kartan sekä kompassin ja muistivihkon sekä sitä varten opittu tai opeteltava suunnistustaito. Jos omistat sinua varten ajatellun tai suunnitellun omanlaisen leimasimen, käytä sitä vieraskirjaan kirjautumisessa.

… ja siitä matkaan

1. Ilmoittaudu lodjaukseen mukaan. Sinulla tulee olla alueen kartta ja kompassi sekä vihjeet lodjujen jemmoista. Johtolangat löydät Kuusijärven ulkoilumajan ilmoitustaululta, Vantaan Ladun Bisan majan ilmoitustaululta ja netistä www.vantaanlatu.com/lodjaus.

2. Määritä kartalta oma olinpaikkasi.

3. Johtolanka kertoo lodjun paikan maastossa, samoin seuraavien lodjujen sijainnin.

4. Kerää jokaiselta lodjulta tunnus, se voi olla kirjain tai kirjainyhdistelmä, tunnus on merkitty lodjun vieraskirjaan. Kaikkien lodjujen kirjaimesta tai kirjainyhdistelmästä syntyy sanoja ja lopuksi lause, huomaa että lodjujen tunnus, kirjain tai kirjainyhdistelmä voi olla myös epäjärjestyksessä, lodjaajan tulee asettaa kirjaimet ja syntyvät sanat oikeaan järjestykseen josta lause syntyy.

5. Merkitse vihkoosi lodjujen tunnukset ja kirjoita päivämäärä, paikkakunta ja nimesi lodjussa olevaan vieraskirjaan.

6. Lodjuja ei tarvitse löytää tai paikallistaa järjestyksessä.

Johtolangat löydät Kuusijärven ulkoilumajan ilmoitustaululta, Vantaan Ladun Bisan majan ilmoitustaululta ja netistä www.vantaanlatu.com/lodjaus. Lodjujen johtolangat ovat myös netissä ja niitä päivitetään sitä mukaa kun Hiisi tehtävissään onnistuu. Johtolangat ovat netissä pdf-muodossa, josta ne ovat tallennettavissa ja tulostettavissa käyttöösi, silloin voit lähteä maastoon koska haluat ja siltä tuntuu. Oiva mahdollisuus oppia suunnistustaito ja oppia tuntemaan Bisajärven maasto sekä myöhemmin Sipoon korpialue, tarvitset vain oman kompassin ja alueen kartan.

Anna palautetta

Jos et löytänyt lodjua tai on huomautettavaa, voit antaa palautetta Vantaan Latu ry, palautteen anto onnistuu parhaiten sähköpostilla hannu.kerman(at)kolumbus.fi.

Johtolangat Bisan hiisi lodjuille löytyy liitteenä olevasta PDF-tiedostosta.


VANTAAN HAKUNILASSA

 

www.sauvis.fi
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.