Company Logo

Kirjautuminen

Sipoonkorven kansallispuisto

Kansallispuisto perustettiin Sipoon kunnassa ja Helsingin sekä Vantaan kaupungeissa sijaitseville valtion omistamille alueille. Kansallispuistoa on tarkoitus myöhemmin täydentää ja yhtenäistää julkisoikeudellisten yhteisöjen mailla. Kansallispuiston pinta-ala on 1 857 ha eli 18,57 km².

Sipoonkorven kansallispuisto täydentää merkittävällä tavalla Suomen kansallispuistoverkostoa: se tuo kansallispuiston pääkaupunkiseudun kupeeseen suuren väestökeskittymän lähelle. Sipoonkorpi onkin lähiseudun asukkaille tärkeä virkistyskohde.

Alueen virkistyskäyttö tulevaisuudessa

Sipoonkorven käyntimäärät kasvavat vauhdilla: vuoden 2010 käyntimäärä on 51 000, ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 23 prosenttia.

Sipoonkorven palvelurakenteet ovat toistaiseksi vähäisiä, ja tutkimuksen mukaan myös kävijät kaipaavat lisää merkittyjä reittejä, opasteita, nuotiopaikkoja ja käymälöitä. Myös julkisen liikenteen palveluja on kehitettävä yhteistyössä lähikuntien kanssa.

Rahoituksesta riippuen retkeilypalvelujen tuottaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2012.

Alueen hoidon ja käytön suunnittelu yhteistyössä

Sipoonkorven kansainvälisestikin merkittävät luontoarvot turvataan hoito- ja käyttösuunnitelmassa, jonka tarkoitus on sovittaa luontoarvot ja virkistystarpeet yhteen. Suunnitelmassa määritellään esimerkiksi alueen luonnonhoito- ja ennallistamistarpeet sekä millaisia retkeilyn- ja luontomatkailun palveluita alueelle kehitetään. Suunnitelman tekoon osallistetaan keskeiset sidosryhmät. Työ alkaa syksyllä 2011.

Lain perustamismuistioon ja Ympäristövaliokunnan mietintöön on kirjattu tavoite kansallispuiston laajentamiselle julkisoikeudellisten yhteisöjen maille. Yksityisiä maita ei puistoon aiota liittää. Samoin em. mietinnöissä pidetään tärkeänä turvata kaavoituksella yhteydet Sipoonkorven pohjoisosan ja eteläosan Natura 2000 -alueen välillä, jotta esimerkiksi toimivat ekologiset viherkäytävät säilyvät.

Kansallispuiston perustaminen osuu samaan aikaan kuin monet muutkin alueen suuunnittelun keskeiset toimet, mm. Uudenmaan maakuntakaava ja Östersundomin yleiskaava. Tilaisuus antaa mahdollisuuden eri tavoitteiden yhteensovittamiseen.

Lisätietoa

Sipoonkorven kartta

Voit ladata pdf-version alla olevasta kartasta klikkaamalla karttaa.

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.